Preskočiť k hlavnému obsahu »

Váš košík je prázdny

Ochrana osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom internetového obchodu Wifi Shop wellnet.sk je spoločnosť WELLNET, s.r.o., zap. v OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14019/P, IČO: 36 484 610, sídlom Levočská 2, 080 01 Prešov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť WELLNET, s.r.o. chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím a nakladá s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania osobných údajov

Pre úspešné vybavenie objednávky - jej prijatie, vystavenie daňového dokladu, informovanie zákazníka o stave spracovania a doručenie zásielky zhromažďuje a uchováva prevádzkovateľ údaje ktoré môžu mať charakter osobných údajov.

Zoznam osobných údajov

Pre úspešné vybavenie objednávky - jej prijatie, vystavenie daňového dokladu, informovanie zákazníka o stave spracovania a doručenie zásielky zhromažďuje a uchováva prevádzkovateľ údaje ktoré môžu mať charakter osobných údajov. Ide o údaje potrebné pre fakturáciu, dodaciu adresu, telefónny kontakt a emailový kontakt.

Aktualizácia a likvidácia osobných údajov

Registrovaný zákazník má možnosť aktualizovať údaje po prihlásení do užívateľského rozhrania internetového obchodu.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa okrem iného tiež vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; oboznámiť sa s postupom spracúvania; zoznamom jej osobných údajov; likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.