Na zariadení by mali byť rozsvietené kontrolky podľa popisu: Power(Napájanie): svieti, System: bliká, WLAN: bliká, WAN: svieti, LAN1-LAN4: bliká; port ktorý sme pripojili 

TP Link Easy Setup Assistant 13

Klik na NEXT, program overí spojenie 

TP Link Easy Setup Assistant 8

V prípade, chybového hlásenie skontrolujeme či svietia kotrolky podľa popisu vyššie, ak nie zapojenie znova skontrolujeme, prípadne jemne dotlačíme konektory prepájacích káblov, vymeníme prepájacie káble. Pokračujeme kliknutím na START resp. stlačením Enter,

TP Link Easy Setup Assistant 9

Klik na OK.

TP Link Easy Setup Assistant 10

Klik na BACK. Ak sa situácia opakuje odporúčame obrátiť sa na špecializovaný servis. V prípade, že je zapojenie správne, následuje

TP Link Easy Setup Assistant 11

Klik na NEXT. Zobrazí sa menu s voľbou typu pripojenia do internetu.

TP Link Easy Setup Assistant 12