Vložíme CD do mechaniky, pokiaľ sa TP-Link Easy Setup Assistent nespustí automaticky otvoríme napr. cez Môj Počítač inštalačné médium

TP Link Easy Setup Assistant 0

Na CD spustíme Autorun.exe

TP Link Easy Setup Assistant 1

Zo zobrazeného menu zvolíme model kt. konfigurujeme

TP Link Easy Setup Assistant 2

Pokračujeme kliknutím na START resp. stlačením Enter

TP Link Easy Setup Assistant 3

Router vybalíme, pripojíme anténu ak je súčasťou balenie a pripojíme jeden z LAN portov routera pomocou Ethernetového kábla k počítaču.

TP Link Easy Setup Assistant 4

Ethernetový kábel, s prívodom Internetu napr. z ADSL modemu, Ethernetovej prípojky inštalovanej Vašim ISP pripojíme k WAN portu na routeri.

TP Link Easy Setup Assistant 5

! V následujucom kroku sa program pokúsi automaticky konfigurovať sieťové nastavenia, čo spôsobí, že bude pre sieťové rozhranie v počítači nastavená automatická konfigurácia IP adresy protokolom DHCP. Pokiaľ je možnosť, že by ste sa chceli k existujúcemu nastavenie vrátiť odporúčame Vám poznačiť si súčasné nastavenia, alebo konfiguráciu zálohovať príkazom

 netsh -c interface dump > nastavenie.txt 

prípadné nastavenie siete na pôvodné hodnoty (pre Windows 7, potrebné spustiť ako Administrator)

 netsh -f nastavenie.txt 

Zapojíme sieťový napajáci adaptér a zapneme router

TP Link Easy Setup Assistant 6

Pokračovanie... 1 2 3 4