Nastavenie IP adresy pre počítače so systémom Windows 2000 a vyššie

Pre zobrazenie aktuálnej konfigurácie sieťových rozhraní - spustíme príkazový riadok zadaním cmd do vyhľadávacieho okna (Windows 7), alebo do Spustiť (Windows XP), klik na OK alebo ENTER

Príkazový riadok

resp. Štart -> Príslušenstvo -> Príkazový riadok. V Príkazovom riadku

Príkazový riadok

zadáme

Netsh interface ip show config 

netsh interface ip sho config

potvrdíme s "Enter"; text do príkazového riadku zo schránky je tiež možné vložit pravým tlačidlom myši

netsh interface ip show config

na výpise príkazu netsh vidíme že v systéme sú dostupné 2 sieťové rozhrania . Rozhranie pomenované "Lokálne pripojenie 2" má povolenú konfiguráciu IP prostredníctvom DHCP protokolu. Rozhranie označené ako "Lokálne pripojenie" má definovanú pevnú IP adresu 192.168.0.99 maskou podsiete 255.255.255.0, predvolená východzia brána má IP adresu 192.168.0.1 (typicky router) a ako server DNS je nastavený server kt. poskytuje Google (8.8.8.8).

Pre "Lokálne pripojenie 2" nastavíme na rozhraní DHCP

Príkazom 

netsh interface ip set address "Lokálne pripojenie" static 192.168.0.99 255.255.255.0 192.168.0.1 1 

nastavíme na rozhraní pomenovanom "Lokálne pripojenie" statickú IP adresu 192.168.0.99 s maskou podsiete 255.255.255.0 a východziou bránou na IP 192.168.0.1

netsh interface ip set address

Ďalšie príklady použitia utilty netsh

nastavenie DHCP servera

netsh interface ip set dns "Lokálne pripojenie" static 8.8.8.8 

uloženie konfig. sieťoých rozhraní do súboru

netsh -c interface dump > net.txt 

načítanie konfig. so súboru

netsh -f net.txt 

V prostredí netsh funguje kontextová nápoveda, ktorá sa zobrazí po zadaní ?, TAB nefunguje ;-(, napr.

netsh context help

spustí prostredie netsh, po zadaní ? sa zobrazí nápoveda v akutálnom kontexte, prostredie opustíme príkazom exit