Nastavenie IP adresy pre počítače so systémom Windows:

 

Z ponuky Štart -> Nastavenie -> Sieťové pripojenia pre Windows XP, analogicky pre Windows 7 Štart -> Ovládací panel -> Centrum sietí -> Zmeniť nastavenia adaptéra

Klik pravým tlačidlom myši na rozhranie ktoré chceme konfigurovať

Automatická konfigurácia - pridelenie IP adresy DHCP serverom, je možné zadať IP adresy DNS serverov, v tom prípade DNS poskytnuté DHCP serverom budú ignorované

Manuálne zadanie konfigurácie IP adresy