Nastaveniu ADSL routera prevedieme cez webové rozhranie. Pred samotnou konfiguráciou, zariadenie vybalíme a pripojíme k pevnej linke a počítaču podľa ilustračného obrázka. Spliter je spravidla súčasťou balenie, alebo ho dodá poskytovateľ pripojenia. Pevnú linku pripojíme k portu na spliteri označený ako LINE, port PHONE je určený pre analógivý telefónny prístroj (ak ho máme) a MODEM spojíme s portom na zariadení označenom ako LINE. Spliter je pasívny filter kt. oddelí vysokofrekvenčný signál používaný pre technológiu ADSL od telefónneho signálu.

tplink-dsl.router-rychle-nastavenie 0

Na počítači nastavíme automatickú konfiguráciu IP pre sieťové rozhranie LAN, po pripojení a zapnutí zariadenia by sme mali mať na sieťovom rozhraní pridelenú IP adresu typicky 192.168.1.100 . Sktrolujeme napr. z príkazového riadku:

C:\> ipconfig  

tplink-dsl.router-rychle-nastavenie 1

Spojenie s routerom môžeme tiež overiť príkazom ping na východziu IP adresu (192.168.1.1) zariadenia:

C:\> ping 192.168.1.1 

Pre pohodlných: Konfiguráciu je možné previesť aj cez bezdrôtové pripojenie, vo východzej konfigurácii nie je spojenie zabezpečené. Otvoríme internetový prehliadač a zadáme IP konfigurovaného zariadenia. Východzie prihlasovacie meno a heslo sú tradičné pre TP-Link admin / admin

tplink-dsl.router-rychle-nastavenie 2

Z menu na ľavej strane zvolíme Quick Setup. Pre Slovenskú republiku nastavíme VPI: 1 a VCI: 32 ,  WAN Line Type: PPPoE(PPP over Ethernet) a Escapulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING . Ako PPP Username: prihlasovacie meno dodané poskytovateľom pripojenia a ako PPP Password: heslo. Na testovacie účely je možné použiť login a heslo napr: dsl@test / dsl . V DNS Settings si môžeme zvoliť DNS servery ktoré bude router používať na prevod doménových názvov môžeme tak namiesto serverov providera používať iné servery napr. 8.8.8.8 je jeden zo serverov spoločnosti Google. (Monitorovanie našej DNS komunikácie môže byť, okrem iného ;-(, zneužité na cielený marketing)

PPPoE(PPP over Ethernet) je sieťový protokol ktorým sa vytvorí overené spojenie medzi routerom a Vaším  ISP.

LLC/SNAP-BRIDGING

tplink-dsl.router-rychle-nastavenie 3

Ak konfigurujeme router, kt. má integrované aj bezdrôtové rozhranie, následuje jeho základné nastavenie. SSID: zadáme názov Wifi siete, alebo je možné ponechať prednastavený. Network Authentification: zvolíme zabezpečenie bezdrôtovej siete; odporúčame WPA2-PSK. Najhoršia možnosť je ponechať Vašu sieť nechránenú voľbou Disable(insecurity). Vaše  

tplink-dsl.router-rychle-nastavenie 4

Do WPA Pre-Shared Key zadáme heslo ktorým bude sieť zabezpečená. Konfoguráciu uložíme kliknutím na Save .

tplink-dsl.router-rychle-nastavenie 5

Následuje reštart zariadenia a po štarte s novým nastavením, ak je správne, na webovom rozhraní zobrazí stavová obrazovka na kt. vidíme rýchlosť ADSL pripojenia, pridelenú IP adresu atď. 

tplink-dsl.router-rychle-nastavenie 6

Týmto je router nakonfigurovaný a môžeme ho začat používať. Pre pripojenie bezdrôtových klientov je potrebné zvoliť sieť s nami nastaveným názvom a zadať heslo ktoré sme zvolili. Počítače po pripojení na LAN, alebo wifi získajú konfiguráciu IP protokolu automaticky a pripojenie na internet by malo byť funkčné.