Nová verzia AirOS firmvéru pre Ubiquiti produkty, ktorá rieši problém so zabezpečením prístupu na web konfiguračné rozhraniepokračovanie