Nová verziu AirOS firmvéru pre Ubiquiti produkty nájdete na stránkach UBNT, Nový firmvér rieši problém so zabezpečením prístupu na web konfiguračné rozhranie. Bližšie informácie napr. na root.cz.